Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Regel

Derivatan av en potensfunktion

För att derivera en potensfunktion f(x)=xn,f(x)=x^n, där nn är en konstant, multiplicerar man xnx^n med nn och minskar exponenten med 1.1.

Derivera/Förenkla

f(x)=x4f(x) = x^4

f(x)=x2f(x) = x^2

f(x)=x-5f(x) = x^{\text{-}5}

Deriveringsregeln gäller för alla reella nn. Ibland kan man dock behöva göra vissa omskrivningar för att kunna använda regeln.

Regel

D(xn)=nxn1D\left(x^n\right) = n x^{n-1}

Regel

D(x)=1D(x)=1

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}