Decimaltal

Tal som inte är heltal skrivs ofta som decimaltal. Dessa har en heltalsdel och en decimaldel, med ett decimaltecken som avskiljare. Talet 12.346112.3461 har t.ex. heltalsdelen 1212 och decimaldelen 34613461. Talet ligger mellan 1212 och 1313, och decimaldelen beskriver hur mycket mer än 1212 talet är. Decimalerna är olika mycket värda, och detta beskrivs av deras platsvärde.