Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Budget med kalkylprogram

Då man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom en budget handlar om att sammanställa och analysera information om framtida planerade ekonomiska händelser. En stor fördel med ett kalkylprogram är att det finns inbyggda funktioner som underlättar arbetet.

Ställa upp budget

Det finns många olika sätt en budget kan se ut på, dvs. hur man väljer att ordna informationen i budgeten. Men det kan vara bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.

Beräkna resultatet

Börja med att markera den cell där du vill att resultatet ska hamna, t.ex. i cell C10. För att summera värdena i kolumnen använder du något av de inbyggda summakommandona =sum(=summa(\begin{aligned} &\text{=sum(} \\ &\text{=summa(} \end{aligned} beroende på vilket språk programmet är på. Därefter markerar du cellerna som ska summera och trycker på enter.

Istället för att markera cellerna kan du även välja att skriva "=sum(c4:c8)" och trycka enter.

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande summa på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om du markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger, kommer motsvarande celler i kolumner D och E att summeras automatiskt (dvs. d4-d8 respektive e4-e8).