{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Bryt ut minustecken

Man kan alltid bryta ut ett minustecken i ett uttryck. Detta är samma sak som att bryta ut -1\text{-} 1 där 11:an är underförstådd. Gör man detta kommer alla termer i uttrycket byta tecken. För ett uttryck på formen aba-b är det ofta praktiskt att göra följande omskrivning i samband med utbrytningen.

Regel

ab=-(ba)a - b = \text{-} (b - a)
Visa mer