Bråk

Bråk är uttryck skrivna på formen ab\frac{a}{b}, alltså på samma sätt som en division. Bråk används oftast för att beskriva andelar av en helhet, t.ex. "en fjärdedel" eller "tre halvor."

13 \dfrac{1}{3} == En tredjedel
25 \dfrac{2}{5} == Två femtedelar
57 \dfrac{5}{7} == Fem sjundedelar
72 \dfrac{7}{2} == Sju halvor

Talet ovanför bråkstrecket kallas täljare och talet nedanför kallas nämnare. Nämnaren anger antalet delar som utgör en hel och täljaren anger hur många sådana delar man har. Nämnaren kan aldrig vara 0 eftersom det ger ett odefinierat tal oavsett vad täljaren är.

I nedanstående exempel visas en grafisk representation av ett bråk. Bråkets nämnare anger hur många delar rektanglarna delas in i och antalet ifyllda delar ges av täljaren.