Borttappad rot

En borttappad rot är en giltig lösning till en ekvation som har försvunnit under lösningens gång. Exempelvis kan man i vissa fall tappa rötter om man dividerar en ekvation med en variabel, t.ex. x.x. Anledningen är ofta att man av misstag gjort en nolldivision.