Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Begrepp

Bestämd integral

En bestämd integral är en integral som har integrationsgränser. En bestämd integral av f(x)f(x) på intervallet axba \leq x \leq b skrivs på följande sätt.

abf(x)dx \displaystyle\int_{a}^{b} f(x)\, \text{d}x

Bestämda integraler har ett värde som kan beräknas analytiskt med integralkalkylens huvudsats eller geometriskt genom att addera och subtrahera areor mellan funktionsgrafen och xx-axeln.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}