Beroende händelser

En beroende händelse är en händelse vars sannolikhet beror på en eller flera andra händelser. I en skål finns två kulor: en lila och en röd.

Bowl with red and purple marble.svg

Om en av kulorna dras slumpmässigt kommer man antingen att ta den lila eller den röda. Vad blir sannolikheten att den andra kulan man tar är lila? Ja det beror ju på vilken färg den första kulan hade. Om man drog lila första gången finns det ingen lila kula kvar, utan bara en röd. Sannolikheten att ta en lila andra gången är 0: P(lila, om 1:a lila)=0. P(\text{lila, om 1:a lila})=0. Om man däremot tog röd första gången finns det nu en skål med endast en lila kula. Sannolikheten är därför 1 att dra den lila kulan: P (lila, om 1:a röd) = 1. Sannolikheten för den andra händelsen, att dra lila kula, är alltså beroende av den första.