Begränsningsarea klot

Ett klots begränsningsarea beräknas med formeln 4πr2 4\pi r^2 där rr står för klotets radie.
Rules Begransningsarea klot1.svg

Det är inte uppenbart varför formeln ser ut som den gör. Det finns ett bevis, men det är ganska krångligt!