Balansmetoden

När man använder balansmetoden är målet att få x ensamt i ena ledet. Det får man genom att "ta bort" allting annat, och till det används det motsatta räknesättet. I ekvationen x5=10 x-5 = 10 ska -5\text{-} 5 "tas bort", och det motsatta räknesättet till subtraktion är addition. Man ska därför addera 5 i VL, och eftersom en ekvation är en likhet måste man göra samma sak i HL för att inte bryta likheten. På samma sätt är multiplikation och division motsatta räknesätt. Så länge man gör samma sak på båda sidor kan man i princip göra vad som helst.

Balansmetoden rules.svg

Vissa operationer, som t.ex. kvadrering, måste man dock vara försiktig med eftersom dessa kan ge upphov till falska eller borttappade rötter.