Teori

Argument - funktion

Det som sätts in i en funktion, kallas för argument. Det skrivs ofta inom parentes och kan röra sig om både tal och variabler: lg(48),sin(50),20ochf(x). \lg(48), \quad \sin(50^\circ), \quad |20| \quad \text{och} \quad f(x). I dessa exempel är argumentet 48,48, 5050^\circ, 2020 respektive x.x.