{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Area av en triangel

Arean av en triangel beräknas genom att multiplicera dess bas och höjd och dividera produkten med 22.

Rules triangelns area1.svg

Den här triangeln kan man skriva in i en rektangel med samma bas och höjd som i nedanstående figur.

Rules triangelns area2.svg

Rektangelns area är bhb\cdot h och man kan visa att triangeln är hälften av det vilket ger oss areaformeln. A=bh2. A=\dfrac{bh}2.