Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Fördjupning

Ar

Ett ar är ett mått på area och är storleken på det område som spänns upp av en kvadrat med sidan 1010 meter.

Arean blir alltså 1010=100m2.10\cdot10=100 \,\text{m}^2. Ar brukar förkortas a och är vanligt inom lantmäteri. 100 ar är 1 hektar.