{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Använd räknarens knappar

Här beskrivs vilka knappar man använder för att utföra några vanliga kommandon på räknaren.

De fyra räknesätten

Använd knapparna ++ och - för att addera respektive subtrahera termer. För att multiplicera faktorer använder man knappen ×,\times, och för att dividera tal används knappen med tecknet ÷.

Likhetstecken

På räknaren finns ingen knapp med en symbol för likhetstecken. Istället använder man EXE, som bestämmer värdet av det uttryck man skrivit in i displayen. Resultatet av beräkningen hamnar på raden under.

likhetstecken på räknare

Decimalpunkt

På räknaren använder man knappen med en punkt, inte den med ett komma, för att skriva decimaltal.

decimalpunkt på räknare

Parenteser

I många fall krävs det parenteser kring ett uttryck för att en beräkning ska bli korrekt. Man skriver då först in vänsterparentesen med knappen ( , sedan uttrycket som ska stå inom parenteserna och till sist högerparentesen med knappen ). Räknaren tolkar parenteserna på samma sätt som när man räknar för hand och följer alltså prioriteringsreglerna.

parenteser på räknare

Kommandotext ovanför knappar

Utöver huvudfunktionerna som är angivna på själva knapparna finns många ytterligare funktioner skrivna ovanför. Man kommer åt dessa genom att först trycka på någon av knapparna SHIFT eller ALPHA och sedan på knappen i fråga. SHIFT och ALPHA har olika färger, och det är detta som avgör vilken funktion skriven över knappen som används. Om man t.ex. trycker SHIFT + EXP får man π.\pi.

SHIFT på miniräknare
pi på miniräknare