Använd räknarens knappar

Här beskrivs vilka knappar man använder för att utföra några vanliga kommandon på räknaren.

De fyra räknesätten

Använd knapparna ++ och - för att addera respektive subtrahera termer. För att multiplicera faktorer använder man knappen ,* , och för att dividera tal används /./.

Likhetstecken

På räknaren finns ingen knapp med en symbol för likhetstecken, istället använder man ENTER. Den används alltså för att bestämma värdet av ett uttryck man skrivit in i displayen. Resultatet av beräkningen hamnar på raden under.

likhetstecken på räknare

Decimalpunkt

För att skilja heltalsdelen av ett tal från decimaldelen används knappen med decimalpunkt.

decimalpunkt på räknare

Parenteser

I många fall krävs det parenteser kring ett uttryck för att en beräkning ska bli korrekt. Man skriver då först in vänsterparentesen med knappen ( , sedan uttrycket som ska stå i parentesen och till sist högerparentesen med knappen ). Räknaren tolkar parenteserna på samma sätt som när man räknar för hand och följer alltså prioriteringsreglerna.

parenteser på räknare

Kommandotext ovanför knappar

Utöver huvudfunktionen som är angivna på själva knapparna har många ytterligare funktioner skrivna ovanför. Man kommer åt dessa genom att först trycka på någon av knapparna 2nd eller ALPHA och sedan på knappen. 2nd och ALPHA har olika färger, och det är detta som avgör vilken funktion skriven över knappen som används. Om man t.ex. trycker 2nd + EXP får man π.\pi.

2nd på miniräknare
pi på miniräknare