{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Andragradsfunktion

En andragradsfunktion är en polynomfunktion av grad 22, dvs. där den högsta exponenten för variabeln är 2.2.

y=ax2+bx+cy=ax^2+bx+c

a,ba, \, b och cc är reella konstanter och a0a \neq 0. Om aa är 0 skulle den kvadrerade termen försvinna och då får man en rät linje. Grafen till en andragradsfunktion har formen av en parabel.