Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Andragradsfunktion

En andragradsfunktion är en funktion där det finns en x2x^2-term men inga termer av högre grad.

y=ax2+bx+cy=ax^2+bx+c

a,ba, \, b och cc är reella konstanter och a0a \neq 0. Om aa är 0 skulle den kvadrerade termen försvinna och då får man en rät linje. Grafen till en andragradsfunktion har formen av en parabel.