Andragradsekvation

En andragradsekvation är en polynomekvation av grad 2, alltså där det finns en x2x^2-term men inga termer av högre grad, t.ex. x3x^3 eller x4.x^4.

ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0

Villkor: a0a \neq 0

En andragradsekvation har noll, en eller två lösningar och det finns flera lösningsmetoder för att hitta dessa. T.ex. finns det en för att lösa enkla andragradsekvationer som x2=144x^2=144 och för mer komplicerade ekvationer kan man använda nollproduktmetoden, pqpq-formeln, abcabc-formeln eller kvadratkomplettering.