Alternatvinklar

Alternatvinklar är ett par av vinklar som bildas på motsatt sida av en transversal när den skär två andra linjer. Det finns två typer: inre och yttre. I figuren nedan utgör de röda vinklarna yttre alternatvinklar, medan de blå är inre alternatvinklar.

Två par alternatvinklar som inte är lika stora

Om linjerna L1L_1 och L2L_2 är parallella är alternatvinklarna lika stora.

Två par alternatvinklar som är lika stora

De övre och undre paren av vinklar är dessutom vertikalvinklar, vilket innebär att alla fyra markerade vinklar är lika stora.