Allmän form - rät linje

Allmän form är ett sätt att skriva ekvationen för alla räta linjer, inklusive vertikala linjer som inte kan beskrivas med kk-form. En rät linje skriven på allmän form har följande generella ekvation.

ax+by+c=0ax+by+c=0

I ekvationen är aa, bb och cc konstanter. Flera kombinationer av konstanter kan beskriva samma linje, men man föredrar så små heltal som möjligt. Beroende på vad som ser bäst ut kan man ibland ändra ordningen på termerna, men 00 är alltid ensamt i högerledet. Löser man ut yy får man linjen skriven på kk-form.