Addition

Addition är att lägga ihop, som att två och tre blir fem tillsammans. Talen som läggs ihop kallas termer och resultatet kallas summa. Symbolen för addition är ett plustecken: ++.

Term ++ Term == Summa
2 2 + + 3 3 = = 5 5