Tiopotens

En tiopotens är en potens med bas 1010, t.ex. 10210^2. Jämfört med andra baser är det enklare att beräkna värdet för en tiopotens eftersom de alltid har samma struktur: en 1:a med ett visst antal nollor, antingen till höger eller vänster om 1:an. Om exponenten är positiv anger den antalet nollor till höger om 1:an och om den är negativ får man ett decimaltal och exponenten anger antalet nollor till vänster om 1:an.

Tiopotens Exponent Värde Antal nollor
102 10^2 22 100100 22
101 10^1 11 1010 11
100 10^{0} 00 11 00
10-1 10^{\text{-} 1} -1\text{-} 1 0.10.1 11
10-2 10^{\text{-} 2} -2\text{-} 2 0.010.01 22