Överslagsräkning

Vissa beräkningar är svåra att utföra i huvudet. Då kan man man avrunda talen man räknar med. Svaret blir mindre exakt, men beräkningen blir lättare. Multiplikationen 195205 195\cdot205 är inte helt enkel att utföra utan räknare. Men om man istället avrundar talen till 200200 får man 200200=40000, 200\cdot200=40\,000, vilket är betydligt lättare att räkna ut. Man säger därför att 195205195\cdot205 är ungefär lika med 4000040\,000 och man har då gjort en överlagsräkning. För att göra avrundningsfelet så litet som möjligt finns det några tumregler som man bör följa om det är möjligt:

  • Vid multiplikation och addition: Om det ena talet avrundas uppåt ska det andra avrundas neråt och vice versa.
  • Vid division och subtraktion: Båda tal avrundas antingen uppåt eller nedåt.