Återställ räknaren

Ibland råkar man ändra räknarens inställningar så att man inte vet hur man ställer tillbaka dem. Då kan man alltid nollställa räknarens minne för att få tillbaka standardinställningarna. Börja med att trycka på knappen MEM (2nd + +) vilket visar menyn MEMORY.

Menyn MEMORY på en TI-räknare

Väljer man sedan alternativet Reset..., visas en undermeny.

Menyn för att radera minnet på en TI-räknare

Alternativet All RAM... leder till ytterligare en meny där räknaren frågar om man verkligen är säker på att man vill radera allt innehåll.

Meny för att radera minnet på en TI-räknare

Väljer man nu alternativet Reset återställs räknaren till standardinställningarna. Detta raderar även alla sparade variabler och program, så man bör vara säker på att det inte finns något viktigt sparat innan man använder den här funktionen.