Fördjupning

Ändlighet

Att något är ändligt innebär att det är begränsat i storlek eller antal. Exempelvis är en talföljd som består av 1010 tal ändlig eftersom den har ett bestämt antal tal. Motsatsen till ändlig är oändlig.