Vad är fördelen med Mathleaks läromedel?

Mathleaks läromedel är byggt för framtidens studier och undervisning i matematik där tryckta läroböcker inte har någon plats. Det är mobilt, användarvänligt, interaktivt och engagerande. Du har tillgång till all matematik närsomhelst och varsomhelst och kan lätt söka information utan att behöva bläddra. Rörliga bilder och grafer gör undervisningen och lärandet intressantare och enklare. Mycket är också gratis. Genom prenumeration får du tillgång till våra lösningar för samtliga tryckta läroböcker och till svårare uppgifter i vårt läromedel.

Hur använder jag det?

Detta finns beskrivit i menyn under så fungerar det. Här beskrivs hur du väljer kurs, hur du söker, hur läromedlet fungerar och hur kraftfullt och modernt läromedlet är.

Kan Mathleaks läromedel ersätta tryckta läroböcker?

Mathleaks läromedel blir ett komplett läromedel med teori, uppgifter och lösningar som är väl sammankopplade. Läromedel finns för kurs 1-2 och läromedel för kurs 3 och 4 kommer redan om ett år, vid starten av höstterminen 2017 respektive vårterminen 2018. Mathleaks läromedel kommer att omfatta kurs 5 och arbetet påbörjas under 2017. Du kan därför redan idag använda Mathleaks som läromedel för kurs 1 och 2.

Hur köper vi in lösningarna till läromedlet?

Kontakta Jesper i Mathleaks via denna länken eller scrolla ned och använd mail-adresserna längst ned på sidan.