Vad är fördelen med Mathleaks läromedel?

Mathleaks läromedel är byggt för framtidens studier och undervisning i matematik där läroböcker inte har någon plats. Det är mobilt, användarvänligt, interaktivt och engagerande. Du har tillgång till all matematik närsomhelst och varsomhelst och kan lätt söka information utan att behöva bläddra. Rörliga bilder och grafer gör undervisningen och lärandet intressantare och enklare. Mycket är också gratis. Genom prenumeration får du tillgång till våra lösningar till svårare uppgifter via vårt läromedel.

Vad innebär studieläge?

Mathleaks är stolta att som första läromedel fungera som en riktig app till telefoner, läsplattor och datorer (MAC och Windows). Studieläge till datorer används för att förhindra surfning under lektionstid. Studieläget kan aktiveras av varje enskild användare. Det går också att aktivera studieläget med en timer. Lärare kan se status på sina elever via lärare-vyn för de klasser som skapats. För att se en elevs status (studieläge) och testresultat i läromedlet måste varje enskilda elev dela sitt konto.

Hur använder jag det?

Detta finns beskrivit i menyn under så fungerar det. Här beskrivs hur du väljer kurs, hur du söker, hur läromedlet fungerar och hur kraftfullt och modernt läromedlet är till telefoner.

Kan Mathleaks läromedel ersätta tryckta läroböcker?

Ja. Tryckta böcker är dyra med begränsade möjligheter och är inte pedagogiskt upplagda för en modern undervisning. Mathleaks läromedel är ett komplett läromedel med teori, uppgifter, ledtrådar, lösningar och tester väl sammankopplade enligt läroplanen till dator, telefoner och läsplattor. Läromedlet går att skriva ut via dator och kan också låsas under lektionstid via studieläge. Läromedlet finns för kurs 1-4 och kurs 5 lanseras vintern 2019.

Hur köper vi in lösningarna till läromedlet?

Kontakta Mathleaks via denna länken eller scrolla ned och använd mail-adresserna längst ned på sidan.