(Den här versionen är märkt för översättning)
 
Rad 30: Rad 30:
 
b.functionArrows(f1,0.5,0.48,-0.3,{curvedArrows:true,xMin:-1.8,xMax:1});
 
b.functionArrows(f1,0.5,0.48,-0.3,{curvedArrows:true,xMin:-1.8,xMax:1});
 
b.functionArrows(f1,0.5,0.48,-0.3,{curvedArrows:true,xMin:1.1});
 
b.functionArrows(f1,0.5,0.48,-0.3,{curvedArrows:true,xMin:1.1});
//b.axispoint(-2,f1.Y(-2),{axisArrow:'x'});
 
//b.axispoint(1,f1.Y(1),{axisArrow:'x'});
 
 
b.ticksX(xax,[-2,1]);
 
b.ticksX(xax,[-2,1]);
 
b.legend(f1,-3.9,'f(x)');
 
b.legend(f1,-3.9,'f(x)');

Nuvarande version från 8 februari 2019 kl. 16.21

Begrepp

Teckentabell

En teckentabell är ett verktyg för att beskriva en grafs utseende och sambandet med dess derivata. Nedan syns ett exempel på en teckentabell för en funktion, f.f.

xx -2\text{-}2 11
f(x)f'(x) ++ 00 - 00 ++
f(x)f(x) \nearrow Max \searrow Min \nearrow

Tabellen förklarar inte i detalj hur grafen ser ut, men den beskriver de mest utmärkande dragen. I den finns t.ex. information om karaktären hos eventuella stationära punkter, dvs. om de är maximi-, minimi- eller terrasspunkter, och var funktionen växer och avtar. Den här teckentabellen kan exempelvis tillhöra grafen nedan.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}