(Den här versionen är märkt för översättning)

(En mellanliggande version av samma användare visas inte)

Rad 2: Rad 2:
 
Tallinje</translate></hbox>
 
Tallinje</translate></hbox>
 
<translate><!--T:2-->
 
<translate><!--T:2-->
En tallinje är ett sätt att representera de [[Reella tal *Wordlist*|reella talen]]. Varje reellt tal finns representerat någonstans på den. Tallinjen är oändligt lång men man burkar rita valda delar av den som en graderad pil.</translate>
+
En tallinje är ett sätt att representera de [[Reella tal *Wordlist*|reella talen]]. Varje reellt tal finns representerat någonstans på den. Tallinjen är oändligt lång men man brukar rita valda delar av den som en graderad pil.</translate>  
 
 
<PGFTikz>
 
<translate><!--T:3-->
 
[[File:tallinje_wordlist_1.svg|center|link=|alt=Tallinje med pi och tal]]</translate>
 
TAGS:
 
<PGFTikZPreamble>
 
 
 
</PGFTikZPreamble>
 
\begin{tikzpicture}[font=\scriptsize]
 
 
 
\def\l{-4}
 
\def\u{4}
 
\def\from{-2.5}
 
\def\to{3.14}
 
\def\ticklength{1}
 
\def\w{4}%(cm)
 
 
 
\draw[Infobox] (-0.05*\w cm, -0.5 cm) rectangle (1.05*\w cm, 0.5 cm);
 
 
 
\draw [-] (0,0) coordinate (start) --++ (\w,0) coordinate(end);
 
\node[draw,regular polygon, regular polygon sides=3, rotate=30,scale=0.3,fill] at (end){};
 
\path (start) ++ (0.05*\w,0) coordinate (lower);
 
\path (end) ++ (-0.1*\w,0) coordinate (upper);
 
 
 
\foreach \p in {\l,...,\u}{
 
    \path (lower) -- (upper) coordinate [pos={(\p - \l)/(\u - \l)}](\p);
 
    \pgfmathparse{int(Mod(\p,\ticklength))}
 
    \edef\res{\pgfmathresult}
 
    \ifnumequal{\res}{0}
 
    {\draw (\p) ++ (0,-0.1 cm) node[below]{\p} --++ (0,0.2cm);}
 
    {\draw (\p) ++ (0,-0.05 cm) --++ (0,0.1cm);}
 
}
 
 
 
 
 
\path (lower) -- (upper) coordinate [pos={(\from - \l)/(\u - \l)}](from);
 
\path (lower) -- (upper) node [inner sep=0,outer sep=0.2cm,pos={(\to - \l)/(\u - \l)}](to){};
 
\path (lower) -- (upper) coordinate [pos={((\to + \from)/2 - \l)/(\u - \l)}](mid);
 
 
 
\pgfmathparse{int(\to - \from)}
 
\edef\steps{\pgfmathresult}
 
 
 
%pilen
 
%\draw [-latex] (from) ++(0,0.35cm) --++ (0,0.15cm) -| (to);
 
%\path (mid) --++ (0,0.7cm)node {\steps};
 
 
 
\PunktT{from}
 
\PunktT{to}
 
 
 
\node at (0.8,0.25){-2.5};
 
\node at (3.24,0.25){$\pi$};
 
 
 
\end{tikzpicture}
 
</PGFTikz>
 
  
 +
<jsxgpre id="tallinje" static=1>
 +
var b = mlg.board([-4.4,1,4.4,-1],{desktopSize:'medium'});
 +
b.numberline(1,1);
 +
var p2=b.point(-1.5,0,{size:0.25});
 +
var p3=b.point(2.718,0,{size:0.25});
 +
b.txt(-1.55,0.5,'\\text{-}1.5');
 +
b.txt(2.72,0.5,'e');
 +
</jsxgpre>
  
 
[[Kategori:Bblock]]
 
[[Kategori:Bblock]]

Versionen från 13 november 2017 kl. 12.36

Begrepp

Tallinje

En tallinje är ett sätt att representera de reella talen. Varje reellt tal finns representerat någonstans på den. Tallinjen är oändligt lång men man brukar rita valda delar av den som en graderad pil.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}