Regel

Cosinusvärdet för en vinkel speglad i yy-axeln

Cosinusvärdet för en vinkel vv är lika med det negativa cosinusvärdet för vinkeln 180v.180^\circ-v.

\CosMirror

Om man t.ex. ritar in vinkeln 3030^\circ i enhetscirkeln kommer det att finnas en motsvarande vinkel på andra sidan yy-axeln som också skapar vinkeln 30,30^\circ, men mot den negativa xx-axeln. Eftersom båda vinklar vrids lika mycket uppåt kommer de att hamna på samma avstånd från yy-axeln men på motsatt sida.

Om man istället uttrycker denna vinkel från den positiva halvan av xx-axeln kommer den att vara 18030.180^\circ - 30^\circ.

Båda dessa vinklar motsvarar samma xx-värde, fast med omvänt tecken, och eftersom cosinusvärdet för vinklarna är lika med dessa xx-värden betyder det att cos(30)=-cos(18030). \cos(30^\circ)=\text{-} \cos(180^\circ-30^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}