(Den här versionen är märkt för översättning)
Rad 17: Rad 17:
 
\coordinate(c) at (0,2);
 
\coordinate(c) at (0,2);
  
\fill[\mltiny!40](a)--(b)--(c);
+
\fill[\mltiny!30](a)--(b)--(c);
\draw[fill=\mlhoy!50](a)rectangle++(0.4,0.4);
+
\draw[fill=\mltiny!60](a)rectangle++(0.4,0.4);
 
\draw[thick](a)--(b)node[midway,below]{<translate><!--T:4-->
 
\draw[thick](a)--(b)node[midway,below]{<translate><!--T:4-->
 
Katet</translate>}--(c)--(a)--cycle;
 
Katet</translate>}--(c)--(a)--cycle;

Versionen från 11 januari 2018 kl. 17.43

Begrepp

Rätvinklig triangel

Trianglar har tre hörn. Om vinkeln i ett av dessa hörn är en rät vinkel, dvs. 9090^\circ, kallas triangeln för rätvinklig. Sidorna som bildar den räta vinkeln kallas för triangelns kateter och den tredje sidan kallas hypotenusa.

Ratvinklig triangel1.svg

Oavsett hur den rätvinkliga triangeln ritas är hypotenusan alltid längre än kateterna. Med Pythagoras sats kan man räkna ut en av sidorna om man vet längden på övriga sidor.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}