(Den här versionen är märkt för översättning)

(5 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)

Rad 2: Rad 2:
 
Nollställe</translate></hbox>
 
Nollställe</translate></hbox>
 
<translate><!--T:2-->
 
<translate><!--T:2-->
En [[Funktion *Wordlist*|funktions]] nollställen anger de $x$-värden som gör att [[Funktionsvärde *Wordlist*|funktionsvärdet]] blir $0.$ Nollställen kan räknas fram algebraiskt genom att sätta funktionen lika med $0$ och [[Balansmetoden *Wordlist*|lösa ekvationen]] som bildas. Grafiskt innebär det de $x$-värden där [[Graf *Wordlist*|grafen]] skär $x$-axeln, eftersom $y$ är $0$ längs hela $x$-axeln. Funktionen $y=x^2-4$ exempelvis har två nollställen eftersom dess graf skär $x$-axeln två gånger.</translate>
+
En [[Funktion *Wordlist*|funktions]] nollställen anger de $x$-värden som gör att [[Funktionsvärde *Wordlist*|funktionsvärdet]] blir $0.$ Nollställen kan bestämmas algebraiskt genom att man sätter [[Funktionsuttryck *Wordlist*|funktionsuttrycket]] lika med $0$ och [[Balansmetoden *Wordlist*|löser ekvationen]]. Grafiskt motsvarar det de $x$-värden där [[Graf *Wordlist*|grafen]] skär $x$-axeln, eftersom $y$ är $0$ längs hela $x$-axeln. Exempelvis har funktionen $y=x^2-4$ två nollställen eftersom dess graf skär $x$-axeln två gånger.</translate>
  
 
<jsxgpre id="nollstalle567" static=1>
 
<jsxgpre id="nollstalle567" static=1>
b=mlg.board([-5.5,5.5,5.5,-5.5],{keepaspectratio:true});
+
b=mlg.board([-6.5,4.5,6.5,-4.5],{desktopSize:'medium'});
b.xaxis(1,0,'x');
+
b.xaxis(1,0,'x');
b.yaxis(1,0,'y');
+
b.yaxis(1,0,'y');
var p1 = b.point(2,0);
+
var p1 = b.point(2,0);  
var p2 = b.point(-2,0);
+
var p2 = b.point(-2,0);
var f1 = b.func('x^2-4','blue');
+
var f1 = b.func('x^2-4','blue');
b.legend(f1,2.5,'y=x^2-4');
+
b.legend(f1,2.5,'y=x^2-4');
 +
b.flag(p2,'Nollställe',155,1.75,{mathMode:false});
 +
b.flag(p1,'Nollställe',25,1.75,{mathMode:false});
 
</jsxgpre>
 
</jsxgpre>
  

Versionen från 22 augusti 2018 kl. 14.39

Begrepp

Nollställe

En funktions nollställen anger de xx-värden som gör att funktionsvärdet blir 0.0. Nollställen kan bestämmas algebraiskt genom att man sätter funktionsuttrycket lika med 00 och löser ekvationen. Grafiskt motsvarar det de xx-värden där grafen skär xx-axeln, eftersom yy är 00 längs hela xx-axeln. Exempelvis har funktionen y=x24y=x^2-4 två nollställen eftersom dess graf skär xx-axeln två gånger.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}