(Den här versionen är märkt för översättning)
Rad 4: Rad 4:
 
Samma räkneregler gäller vid multiplikation av [[Rationellt uttryck *Wordlist*|rationella uttryck]] som vid [[Multiplicera bråk *Rules*|multiplikation av bråk]]. Täljare multipliceras alltså med täljare och nämnare med nämnare.</translate>
 
Samma räkneregler gäller vid multiplikation av [[Rationellt uttryck *Wordlist*|rationella uttryck]] som vid [[Multiplicera bråk *Rules*|multiplikation av bråk]]. Täljare multipliceras alltså med täljare och nämnare med nämnare.</translate>
 
<eqbox>
 
<eqbox>
$\dfrac{p(x)}{q(x)} \g \dfrac{h(x)}{g(x)}=\dfrac{p(x)\g h(x)}{q(x)\g g(x)}$
+
$\dfrac{p(x)}{q(x)} \t \dfrac{h(x)}{g(x)}=\dfrac{p(x)\t h(x)}{q(x)\t g(x)}$
 
</eqbox>
 
</eqbox>
 
<translate><!--T:3-->
 
<translate><!--T:3-->

Versionen från 28 juni 2018 kl. 00.38

Regel

Multiplicera rationella uttryck

Samma räkneregler gäller vid multiplikation av rationella uttryck som vid multiplikation av bråk. Täljare multipliceras alltså med täljare och nämnare med nämnare.

p(x)q(x)h(x)g(x)=p(x)h(x)q(x)g(x)\dfrac{p(x)}{q(x)} \cdot \dfrac{h(x)}{g(x)}=\dfrac{p(x)\cdot h(x)}{q(x)\cdot g(x)}

De rationella uttrycken behöver inte ha gemensam nämnare för att kunna multipliceras ihop, till skillnad från när man adderar och subtraherar dem.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}