(Den här versionen är märkt för översättning)

(En mellanliggande version av samma användare visas inte)

Rad 43: Rad 43:
 
//graph.updateCurve();
 
//graph.updateCurve();
  
var flyttaMig = b.textA(-1.5,0.75,'<translate><!--T:36--> Drag mig!</translate>',{anchor:p1});
+
var flyttaMig = b.textA(-1.6,0.85,'<translate><!--T:36--> Dra mig!</translate>',{anchor:p1});
var flyttaMig2 = b.textA(0,-1,'<translate><!--T:37--> Drag mig!</translate>',{anchor:p2});
+
var flyttaMig2 = b.textA(0,-1,'<translate><!--T:37--> Dra mig!</translate>',{anchor:p2});
  
 
var calc = b.textA(9,10,'<translate><!--T:38--> Två nollställen</translate>',{flag:true, fontsize:1.1});
 
var calc = b.textA(9,10,'<translate><!--T:38--> Två nollställen</translate>',{flag:true, fontsize:1.1});

Versionen från 23 januari 2019 kl. 16.43

Begrepp

Antal lösningar till en andragradsekvation

Lösningarna till en andragradsekvation på formen ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0 kan tolkas grafiskt som nollställen till andragradsfunktionen y=ax2+bx+c. y=ax^2+bx+c. Om funktionen har två nollställen har ekvationen ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0 två lösningar, och har funktionen ett nollställe har ekvationen en lösning (även kallad dubbelrot). Saknar funktionen nollställen har ekvationen inga reella lösningar.

Två nollställen

Ett nollställe

Inga nollställen

Med hjälp av pqpq-formeln kan man avöra antalet lösningar till en andragradsfunktion genom att bestämma tecknet på diskriminanten, dvs. det som står under rottecknet i pqpq-formeln: (p2)2q. \left(\dfrac{p}{2}\right)^2-q. Är diskriminanten positiv har ekvationen två lösningar. Är den 00 har ekvationen en lösning, och är den negativ får man kvadratroten ur ett negativt tal vilket innebär att det saknas reella lösningar.

Antal lösningar till andragradsekvation

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}