(Den här versionen är märkt för översättning)
 
Rad 5: Rad 5:
 
Potenslagarna</translate>}}$
 
Potenslagarna</translate>}}$
 
|style="text-align:left"|<translate><!--T:3-->
 
|style="text-align:left"|<translate><!--T:3-->
Multiplikation av potenser</translate> || ||style="text-align:left"| $a^b \g a^c = a^{b+c}$
+
Multiplikation av potenser</translate> || ||style="text-align:left"| $a^b \t a^c = a^{b+c}$
 
|-
 
|-
 
|style="text-align:left"|<translate><!--T:4-->
 
|style="text-align:left"|<translate><!--T:4-->
Rad 17: Rad 17:
 
|-
 
|-
 
|style="text-align:left"|<translate><!--T:7-->
 
|style="text-align:left"|<translate><!--T:7-->
Potens av en produkt</translate> || ||style="text-align:left"| $ \left(a\g b\right)^c = a^c\g b^c $
+
Potens av en produkt</translate> || ||style="text-align:left"| $ \left(a\t b\right)^c = a^c\t b^c $
 
|-
 
|-
 
|style="text-align:left"|<translate><!--T:8-->
 
|style="text-align:left"|<translate><!--T:8-->

Nuvarande version från 28 juni 2018 kl. 01.07

Memo

Potenslagar

Potenslagarna\textcolor{black}{\text{Potenslagarna}}
Multiplikation av potenser abac=ab+ca^b \cdot a^c = a^{b+c}
Division av potenser abac=abc\dfrac{a^b}{a^c} = a^{b-c}
Potens av en potens (ab)c=abc \left(a^b\right)^c = a^{bc}
Potens av ett bråk (ab)c=acbc \left(\dfrac{a}{b}\right)^c = \dfrac{a^c}{b^c}
Potens av en produkt (ab)c=acbc \left(a\cdot b\right)^c = a^c\cdot b^c
Potens med negativ exponent a-b=1ab a^{\text{-} b} = \dfrac{1}{a^b}
Specialfall\textcolor{black}{\text{Specialfall}}
Basen 0 0a=00^a=0
Basen 1 1a=11^a=1
Exponenten 0 a0=1a^0=1
Exponenten 1 a1=a a^1=a

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}