m

(6 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)

Rad 1: Rad 1:
 
<t2>
 
<t2>
<translate><!--T:1-->
+
<hbox type="h1" iconcolor="digi" iconimg="492"><translate>Logaritmer på räknare</translate></hbox>
<hbox type="h1" iconcolor="digi" iconimg="492">Logaritmer på räknare</hbox>
+
<translate>Hur man beräknar logaritmer med räknaren beror på vilken bas logaritmen har.</translate>
Hur man beräknar logaritmer med räknaren beror på vilken bas logaritmen har.
+
<hbox type="h2" iconcolor="digi" iconimg="493"><translate>Tiologaritmer</translate></hbox>
<hbox type="h2" iconcolor="digi" iconimg="493">Tiologaritmer</hbox>
+
<translate>På räknaren kan man beräkna tiologaritmen av ett tal genom att trycka på LOG.
På räknaren kan man beräkna tiologaritmen av ett tal genom att trycka på LOG.
 
 
</translate>
 
</translate>
 
 
<PGFTikz>
 
<PGFTikz>
<translate><!--T:8-->
+
[[File:<translate>Berakna_logaritmen_av_ett_tal_med_raknare1a</translate>.svg|center|link=|alt=<translate>Tiologaritm på TI-räknare</translate>]]
[[File:Berakna_logaritmen_av_ett_tal_med_raknare1a.svg|center|link=|alt=Tiologaritm på TI-räknare]]
 
</translate>
 
 
TAGS:
 
TAGS:
 
<PGFTikZPreamble>
 
<PGFTikZPreamble>
  
<!--T:3-->
 
 
</PGFTikZPreamble>
 
</PGFTikZPreamble>
 
\begin{digipicture}
 
\begin{digipicture}
Rad 21: Rad 16:
 
</PGFTikz>
 
</PGFTikz>
  
<translate><!--T:4-->
+
<translate>Det man sedan skriver in är [[Argument - funktion *Wordlist*|argumentet]] till logaritmen, alltså det som räknaren kommer att beräkna logaritmen av. Om man ska utföra fler räkneoperationer efter logaritmen är det viktigt att komma ihåg att avsluta argumentet med en högerparentes, vilket skrivs genom att trycka på knappen ).</translate>
Det man sedan skriver in är [[Argument - funktion *Wordlist*|argumentet]] till logaritmen, alltså det som räknaren kommer att beräkna logaritmen av. Om man ska utföra fler räkneoperationer efter logaritmen är det viktigt att komma ihåg att avsluta argumentet med en högerparentes, vilket skrivs genom att trycka på knappen ).
 
</translate>
 
  
 
<PGFTikz>
 
<PGFTikz>
<translate><!--T:9-->
+
[[File:<translate>Berakna_logaritmen_av_ett_tal_med_raknare2a</translate>.svg|center|link=|alt=<translate>Tiologaritmer på TI-räknare</translate>]]
[[File:Berakna_logaritmen_av_ett_tal_med_raknare2a.svg|center|link=|alt=Tiologaritmer på TI-räknare]]</translate>
 
 
TAGS:
 
TAGS:
 
<PGFTikZPreamble>
 
<PGFTikZPreamble>
Rad 43: Rad 35:
 
</t2>
 
</t2>
 
<t1>
 
<t1>
 
+
<hbox type="h2" iconcolor="digi" iconimg="494"><translate>Naturliga logaritmen</translate></hbox>
<translate><!--T:6-->
+
<translate>För att utföra beräkningar med den [[Naturliga logaritmen *Wordlist*|naturliga logaritmen]], $\ln,$ trycker man på LN-knappen. Då får man en vänsterparentes. Sedan skriver man in argumentet och avslutar med en högerparentes.</translate>
<hbox type="h2" iconcolor="digi" iconimg="494">Naturliga logaritmen</hbox>
 
För att utföra beräkningar med den [[Naturliga logaritmen *Wordlist*|naturliga logaritmen]], $\ln,$ trycker man på LN-knappen. Då får man en vänsterparentes. Sedan skriver man in argumentet och avslutar med en högerparentes.</translate>
 
  
 
<PGFTikz>
 
<PGFTikz>
<translate><!--T:10-->
+
[[File:<translate>Berakna_logaritmen_av_ett_tal_med_raknare3</translate>.svg|center|link=|alt=<translate>Naturliga logaritmen ln på TI-räknare</translate>]]
[[File:Berakna_logaritmen_av_ett_tal_med_raknare3.svg|center|link=|alt=Naturliga logaritmen ln på TI-räknare]]</translate>
 
 
TAGS:
 
TAGS:
 
<PGFTikZPreamble>
 
<PGFTikZPreamble>

Versionen från 17 augusti 2017 kl. 13.13

Digitala verktyg

Logaritmer på räknare

Hur man beräknar logaritmer med räknaren beror på vilken bas logaritmen har.

Digitala verktyg

Tiologaritmer

På räknaren kan man beräkna tiologaritmen av ett tal genom att trycka på LOG.

Tiologaritm på TI-räknare

Det man sedan skriver in är argumentet till logaritmen, alltså det som räknaren kommer att beräkna logaritmen av. Om man ska utföra fler räkneoperationer efter logaritmen är det viktigt att komma ihåg att avsluta argumentet med en högerparentes, vilket skrivs genom att trycka på knappen ).

Tiologaritmer på TI-räknare


Digitala verktyg

Naturliga logaritmen

För att utföra beräkningar med den naturliga logaritmen, ln,\ln, trycker man på LN-knappen. Då får man en vänsterparentes. Sedan skriver man in argumentet och avslutar med en högerparentes.

Naturliga logaritmen ln på TI-räknare

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}