Jrhoads (Diskussion | bidrag)
(Den här versionen är märkt för översättning)
Parsoid (Diskussion | bidrag)
(Replacing h1 heading with hbox)
Rad 1: Rad 1:
=<translate><!--T:1-->
+
<hbox type="h1" iconcolor="wordlist"><translate><!--T:1-->
Härledning</translate>=
+
Härledning</translate></hbox>
 +
 
 
<translate><!--T:2-->
 
<translate><!--T:2-->
 
En härledning är en typ av [[Matematisk argumentation *Wordlist*|matematisk argumentation]] där man med hjälp av logiska slutsatser visar '''steg för steg''' hur man kommit fram till t.ex. en [[Formel *Wordlist*|formel]] eller ett samband. Ett exempel på en härledning är omskrivningen från en andragradsekvation på [[Pq-form *Wordlist*|$pq$-form]], dvs.
 
En härledning är en typ av [[Matematisk argumentation *Wordlist*|matematisk argumentation]] där man med hjälp av logiska slutsatser visar '''steg för steg''' hur man kommit fram till t.ex. en [[Formel *Wordlist*|formel]] eller ett samband. Ett exempel på en härledning är omskrivningen från en andragradsekvation på [[Pq-form *Wordlist*|$pq$-form]], dvs.

Versionen från 22 mars 2019 kl. 16.16

Begrepp

Härledning

En härledning är en typ av matematisk argumentation där man med hjälp av logiska slutsatser visar steg för steg hur man kommit fram till t.ex. en formel eller ett samband. Ett exempel på en härledning är omskrivningen från en andragradsekvation på pqpq-form, dvs. x2+px+q=0 x^2+px+q=0 till pqpq-formeln. Härledningar kan ibland användas för att bevisa samband, t.ex. yttervinkelsatsen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}