(Den här versionen är märkt för översättning)
Rad 28: Rad 28:
 
Den beräknas genom att multiplicera andelen av cirkeln som sektorn utgör med [[Area av en cirkel *Rules*|arean av hela cirkeln]].</translate>
 
Den beräknas genom att multiplicera andelen av cirkeln som sektorn utgör med [[Area av en cirkel *Rules*|arean av hela cirkeln]].</translate>
 
<eqbox>
 
<eqbox>
$A = \dfrac{v}{360\Deg} \g \pi r^2$
+
$A = \dfrac{v}{360\Deg} \t \pi r^2$
 
</eqbox>
 
</eqbox>
  

Versionen från 28 juni 2018 kl. 00.34

Regel

Area av en cirkelsektor

Arean av en cirkelsektor bestäms av radien rr och medelpunktsvinkeln, v.v.

Area av en cirkelsektor 1.svg

Den beräknas genom att multiplicera andelen av cirkeln som sektorn utgör med arean av hela cirkeln.

A=v360πr2A = \dfrac{v}{360^\circ} \cdot \pi r^2

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}