Support för iOS

Här hittar du svar på vanliga frågor om Mathleaks Appen

Så fungerar appen

Med appen kan du studera med lösningar till din tryckta lärobok.  Du får också Mathleaks inbyggda läromedel som innehåller fler och bättre uppgifter med tillhörande ledtrådar och lösningar till den kurs du studerar i.

Så söker du i böcker

För tryckta läroböcker söker du på uppgiftsnummer såsom 1, 18 och 1232 i boken. Sökresultatet visar en bok- ikon om det tillhör boken du valt via inställningar.

Så söker du i Mathleaks läromedel

I Mathleaks läromedel söker du på teoriavsnitt såsom vinklar, logaritmlagar eller pq-formeln. Sökresultatet visar Mathleaks- ikon om det tillhör läromedlet.

Så väljer du kurs

När du startar appen måste du först välja kurs för att komma åt innehållet. Detta gör du genom att gå till inställningarna. Välj tryckt lärobok som du studerar med. Appen ställer också automatiskt in rätt kurs i Mathleaks eget läromedel.

Mathleaks eKurser

Här hittar du svar på vanliga frågor om Mathleaks eKurser

Fullständiga E-kurser

eKurserna har tillhörande facit, ledtråd och lösningar till alla uppgifter som är indelade i fyra svårighets nivåer. Varje nivå har ett flertal uppgifter och ett test till varje lektion. Premium ger åtkomst till lösningar för svårare uppgifter på nivå 2, 3 och 4.

Gratis via skolan!

Mathleaks eKurser innebär att skolor kostnadsfritt kan ersätta gamla läroböcker med Mathleaks. Det ger skolorna ökade resurser att ge elever lösningar gratis. Du som elev kan efterfråga att få Mathleaks lösningar via din lärare, istället för att skolan köper in böcker till dig

iTunes Prenumerationer

Här hittar du svar på vanliga frågor om premium prenumerationer via iTunes

Om din prenumeration

En betalning kommer att debiteras ditt iTunes-konto när du bekräftar köp. En prenumeration gäller från den tidpunkt det har aktiverats och pågår enligt den prenumerationsperiod du valt (“Prenumerations-tiden”) oavsett om det sägs upp. Har din Prenumeration inte sagts upp minst 24 timmar före det att prenumerationstiden löper ut förlängs prenumerationen automatiskt med ytterligare en prenumerationsperiod.

Ditt iTunes-konto hanteras via inställningar för ditt Apple ID. Oanvänd del av en gratis provperiod, förverkas när en ny prenumeration startas. Om du upplever problem eller är i behov av support kontakta oss på Facebook eller via support@mathleaks.se.

Radera eller ändra ett Mathleaks konto

Om du önskar att radera eller ändra ditt Mathleaks konto besök vår hemsida på mathleaks.se/my-account där alla nödvändiga inställningar för konton går att hitta.