LÄROMEDEL SOM GER RESULTAT
FÖR ELEVER, LÄRARE OCH SKOLOR

Studier i klassrummet är viktigt. Men det är också möjligheten till självstudier

Testa Mathleaks läromedel till webben. Helt Gratis!

Läromedel i framkant

Nya Mathleaks är byggt för framtidens studier och undervisning där tryckta läroböcker inte har någon plats. Det är mobilt, användarvänligt, interaktivt och engagerande. Du har tillgång till all matematik närsomhelst och varsomhelst och kan lätt söka information utan att behöva bläddra. Rörliga bilder och grafer med touch control gör undervisningen och lärandet intressantare och enklare.

I Mathleaks läromedel får du uppgifter, teori och exempel gratis

Ett komplett läromedel

Mathleaks har all matematik samlad på en plats och är lätt att använda dagligen i undervisningen och studierna både till mobil och dator. Läromedlet följer den svenska läroplanen och finns idag för kurs 1 och 2 på gymnasiet. Kurs 3 och 4 kommer vid starten av höstterminen 2017 respektive vårterminen 2018. Arbetet med kurs 5 påbörjas under 2017. Självtester till respektive kurs finns från och med starten av höstterminen 2017.

Ett komplett läromedel

Mathleaks har all matematik samlad på en plats och är lätt att använda dagligen i undervisningen och studierna både till mobil och dator. Läromedlet följer den svenska läroplanen och finns idag för kurs 1 och 2 på gymnasiet. Kurs 3 och 4 kommer vid starten av höstterminen 2017 respektive vårterminen 2018. Arbetet med kurs 5 påbörjas under 2017. Självtester till respektive kurs finns från och med starten av höstterminen 2017.

I Mathleaks läromedel får du uppgifter, teori och exempel gratis
Mathleaks Läromedel följer svensk läroplan med interaktivt innehåll med rörliga bilder

Öva med självinstruerande lösningar

För att lära matematik behöver eleven öva och på ett flertal uppgifter, fler och svårare än i dagens läromedel. Forskning och studier understryker detta. Uppgifterna i vårt läromedel är uppdelade i fyra nivåer med stigande svårighetsgrad. Varje nivå har ett flertal uppgifter där varje uppgift har facit, ledtråd och lösning. Lösningarna är självinstruerande och eleven kan därför plugga utan att fastna.

 

Börja använd Mathleaks Läromedel idag! Lanserades höstterminen 2016

Mycket är gratis

Mathleaks står för ett prisvärt lärande. Stora delar av läromedlet är gratis. Med Premium får elever tillgång till både Mathleaks läromedels ledtrådar och lösningar till svårighetsnivå 2-4 och samtliga våra lösningar till de tryckta läroböckerna. Skolor som vill att deras elever använder våra lösningar i undervisningen kan prenumerera med ytterligare rabatt från 35 till 65 procent då det rör sig om flera prenumerationer. Genom att inte köpa tryckta läroböcker får skolor resurser att användas till att ge deras elever våra lösningar gratis.

Mycket är gratis

Mathleaks står för ett prisvärt lärande. Stora delar av läromedlet är gratis. Med Premium får elever tillgång till både Mathleaks läromedels ledtrådar och lösningar till svårighetsnivå 2-4 och samtliga våra lösningar till de tryckta läroböckerna. Skolor som vill att deras elever använder våra lösningar i undervisningen kan prenumerera med ytterligare rabatt från 35 till 65 procent då det rör sig om flera prenumerationer. Genom att inte köpa tryckta läroböcker får skolor resurser att användas till att ge deras elever våra lösningar gratis.

Börja använd Mathleaks Läromedel idag! Lanserades höstterminen 2016
Ett läromedel i framkant

Implementering av Mathleaks i undervisningen

Mathleaks läromedel kan snabbt och lätt implementeras i skolans undervisning. Instruktioner för hur lärare förbereder övergången från tryckt lärobok till Mathleaks finns. Ingen inloggning behövs för teori, uppgifter och facit som är fritt innehåll. Inloggning till Premium för ledtrådar och lösningar är enkel. Vi kommer givetvis assistera med implementeringen om så önskas.

FÖR LÄRARE OCH ELEVER

Mathleaks är ett komplett digitalt läromedel i framkant med teori och ett stort antal uppgifter med självinstruerande lösningar. Läromedlet ger omfattande läxhjälp och möjliggör inspirerande självstudier för eleven.

Det är eleven som ska lyckas title=Det är eleven som ska lyckas

Det är eleven som ska lyckas

Läromedel ska göra matematik enklare för och inspirera eleven till studier. Mathleaks fokuserar endast på ett ämne, matematik, och gör det möjligt för eleven att höja sitt betyg. Forskning och studier som gjorts visar på detta.
Självstudier utan att fastna title=Självstudier utan att fastna

Självstudier utan att fastna

All matematik är samlad på en plats, lätt att arbeta med närsomhelst och varsomhelst och med självinstruerande lösningar. Eleven kan studera och öva på egen hand utanför klassrummet utan att fastna.
Både läxhjälp och gratis lärobok title=Både läxhjälp och gratis lärobok

Både läxhjälp och gratis lärobok

Mathleaks är en privatlärare i fickan och ger som komplement till de tryckta läroböckerna läxhjälp till eleven. Men Mathleaks kan också ersätta böckerna utan kostnad för skolorna. Då ökar skolornas läromedelsresurser vilka kan användas till att ge eleverna Mathleaks lösningar gratis.
Läromedel som ger resultat title=Läromedel som ger resultat

Läromedel som ger resultat

Mathleaks ger resultat till såväl elever, lärare som skolor. Självstudier kan ske utanför klassrummet, matematik blir enklare och elevens betyg och kunskaper höjs. Mathleaks är ett lättarbetat och användarvänligt digitalt läromedel i framkant som gör det möjligt för skolorna att använda sina läromedelsresurser på ett bättre sätt.