Aktivering av premiumnyckel

Dom här felkoderna gäller för när du försöker aktivera en premium-nyckel i appen som du köpt eller exempelvis fått av din skola. Besök vanliga frågor för övrig hjälp.

Felkod 1

Generellt fel i systemet. Kontakta support@mathleaks.se

Felkod 2

Premiumnyckeln hittades inte i systemet. Kontrollera så du har slagit in rätt kod.

Felkod 3

Premiumnyckeln är avstängd. Detta kan bero på flera anledningar:

  • Om du har fått nyckeln via din skola kan skolans licens gått ut
  • Din prenumeration via hemsidan har gått ut. Den kan ha stängts av eller så har en betalning misslyckats
  • Du har fått en temporär nyckel på något annat sätt och nyckeln är inte längre giltig

Felkod 4

Premiumnyckeln är redan aktiverad på en enhet. Om du vill använda din nyckeln på en annan enhet måste du först av-aktivera (eller deaktivera) nyckeln på enheten du först aktivera den på. På så sätt kan du återanvända nyckeln.

Om du inte längre har enheten tillgänglig eller du har avinstallerat appen kan du av-aktivera den via hemsidan om du prenumererat via hemsidan. Annars får du kontakta support@mathleaks.se. För att av-aktivera via hemsidan för du följande:

  1. Logga in på ditt konto här
  2. Hitta raden för din aktiva prenumeration
  3. Klicka på knappen för att visa nyckel/licens
  4. I popup-fönstret som visas finns det en knapp för att av-aktiver/deaktivera licensen
  5. Nu kan du låsa upp premiuminnehåll i appen med licensen