Välj en sida

Felkoder

Aktivering av premiumkod

Dessa felkoder gäller för när du försöker aktivera en premiumkod som du fått via din skola. Besök vanliga frågor för övrig hjälp.

Felkod 1

Generellt fel i systemet. Kontakta support@mathleaks.se

Felkod 2

Premiumkoden hittades inte i systemet. Kontrollera så du har slagit in rätt kod.

Felkod 3

Premiumkoden är avstängd. Detta kan bero på flera anledningar:

  • Om du har fått koden via din skola kan skolans licens gått ut
  • Du har fått en temporär kod på något annat sätt och koden är inte längre giltig

Felkod 4

Premiumkoden är redan aktiverad. Om du vill använda ditt konto/kod på en annan enhet, logga in med kontot på din nya enhet så kommer Premium att aktiveras automatiskt.

För hantering av konton på hemsidan:

  1. Logga in på ditt konto här
  2. Scrolla ner till rubriken skolkund på sidan
  3. Knappen aktivera/deaktivera hanterar  status för din premiumkod