LÄROMEDEL SOM GER RESULTAT
FÖR ELEVER, LÄRARE OCH SKOLOR

Studier i klassrummet är viktigt. Men det är också möjligheten till självstudier

Testa Mathleaks läromedel till webben. Helt Gratis!

Första läromedlet som är online på riktigt

Ny teknik skapar på flera områden stora möjligheter att både underlätta arbetet och göra det mer intressant. Det gäller också för studier och utbildning i matematik. Definitionen av online är att det ska vara lättillgängligt och kunna användas när och var som helst. Elever ser på tv, lyssnar på musik, spelar spel och googlar från sina mobiler. De vill då arbeta med ett läromedel som fungerar som en riktig app via läsplattor och mobiler, inte bara på dator. De vill kunna studera på egen hand utanför klassrummet utan att fastna och löpande testa sina kunskaper. Digitaliseringens primära uppgift är att förenkla lärandet utanför klassrummet, när läraren inte är tillgänglig. Lärare vill ha ett läromedel som underlättar lektionsförberedelser och uppföljning av elevers studier, även detta spar tid för lärare. Mathleaks läromedel tillåter allt detta.

I Mathleaks läromedel får du uppgifter, teori och exempel gratis

Digitalisera undervisningen på 10 minuter

Mathleaks har all matematik samlad på en plats och är lätt att använda dagligen i undervisningen och studierna både till mobil och dator. Läromedlet följer den svenska läroplanen och finns idag för kurs 1, 2 och 3 på gymnasiet med tester till delkapitel i respektive kurs. Kurs 4 kommer under vårterminen 2018. Information om hur vårt läromedel kopplar till andra läromedel och det centrala innehållet finns via menyalternativet Implementering. Läromedlet är lätt att använda då det har samma struktur med kapitel och delkapitel som dagens tryckta underlag, samt har ett omfattande och interaktivt innehåll som är ständigt uppdaterat. Lärare kan därför arbeta på i stort sett samma sätt som tidigare och själva bestämma hur undervisningen ska läggas upp.

Digitalisera undervisningen på 10 minuter

Mathleaks har all matematik samlad på en plats och är lätt att använda dagligen i undervisningen och studierna både till mobil och dator. Läromedlet följer den svenska läroplanen och finns idag för kurs 1, 2 och 3 på gymnasiet med tester till respektive kurs delkapitel. Kurs 4 kommer under vårterminen 2018. Information om hur vårt läromedel kopplar till andra läromedel och det centrala innehållet finns via menyalternativet Implementering. Läromedlet är lätt att använda genom sitt omfattande och interaktiva innehåll och är ständigt uppdaterat. Lärare kan därför arbeta på i stort sett samma sätt som tidigare och själva bestämma hur undervisningen ska läggas upp.

I Mathleaks läromedel får du uppgifter, teori och exempel gratis
Mathleaks Läromedel följer svensk läroplan med interaktivt innehåll med rörliga bilder

Läromedel som spar tid för lärare

Vårt läromedel spar tid för lärare på ett flertal sätt. Det motiverar och tillåter elever att studera på egen hand vilket innebär att lärare får mer tid till annat arbete. Lärare får tillgång till ett färdigt material som de kan använda för sina genomgångar i klassrummet och för studieinstruktioner till elever. Lärare kan följa den enskilde elevens och klassens framsteg, bedöma elevens studieresultat och få underlag till utvecklingssamtal och betygsättning, då tester till varje delkapitel ingår och genom att elever delar statistik om sina tester och kunskapsinhämtning med lärare. Vårt läromedel har integrerat läromedel, tester och statistik om elevers kunskapsinhämtning i ett system, då det innebär mer tid och kostnader att hantera och underhålla flera och separata system.

Börja använd Mathleaks Läromedel idag! Lanserades höstterminen 2016

Digitalisera undervisningen på 10 minuter

Mathleaks har all matematik samlad på en plats och är lätt att använda dagligen i undervisningen och studierna både till mobil och dator. Läromedlet följer den svenska läroplanen och finns idag för kurs 1, 2 och 3 på gymnasiet med tester till delkapitel i respektive kurs. Kurs 4 kommer under vårterminen 2018. Information om hur vårt läromedel kopplar till andra läromedel och det centrala innehållet finns via menyalternativet Implementering. Läromedlet är lätt att använda då det har samma struktur med kapitel och delkapitel som dagens tryckta underlag, samt har ett omfattande och interaktivt innehåll som är ständigt uppdaterat. Lärare kan därför arbeta på i stort sett samma sätt som tidigare och själva bestämma hur undervisningen ska läggas upp.

Mycket är gratis

Mathleaks står för ett prisvärt lärande. Stora delar av läromedlet är gratis för både elever och skolor. Om elever betalar för Premium får de tillgång till både Mathleaks läromedels ledtrådar och lösningar till svårighetsnivå 2-4 och till samtliga våra lösningar till de tryckta läroböckerna. Samtidigt får skolor ett helt gratis läromedel. Skolor som vill att deras elever använder våra lösningar i undervisningen kan prenumerera till lägre priser som visas i menyalternativet Priser då det rör sig om flera prenumerationer. Denna kostnad motverkas av att skolorna inte behöver köpa tryckta läroböcker.

Börja använd Mathleaks Läromedel idag! Lanserades höstterminen 2016
Ett läromedel i framkant

Bättre förutsättningar för ökad motivation

Elever vill studera själva utanför klassrummet utan att fastna och efter sina egna förutsättningar. De vill också löpande testa sina kunskaper och få råd till ytterligare studier. Samtidigt behöver de öva och på ett flertal uppgifter, fler och svårare än i dagens läromedel. Forskning och studier understryker detta. Uppgifterna i vårt läromedel är därför uppdelade i fyra nivåer med stigande svårighetsgrad. Varje nivå har ett flertal uppgifter där varje uppgift har facit, ledtråd och en självinstruerande lösning. Detta tillåter eleven att bygga självförtroende och att studera med allt svårare uppgifter.