Triangelsatserna

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Areasatsen
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Areasatsen 6201 1
Areasatsen 6202 1
Areasatsen 6203 1
Areasatsen 6204 2
Areasatsen 6205 2
Areasatsen 6206 2
Areasatsen 6207 2
Areasatsen 6208 3
Areasatsen 6209 3
Areasatsen 6210 3
Areasatsen 6211 3
Sinussatsen
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Sinussatsen 6212 1
Sinussatsen 6213 1
Sinussatsen 6214 1
Sinussatsen 6215 1
Sinussatsen 6216 1
Sinussatsen 6217 1
Sinussatsen 6218 1
Sinussatsen 6219 2
Sinussatsen 6220 2
Sinussatsen 6221 2
Sinussatsen 6222 2
Sinussatsen 6223 2
Cosinussatsen
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Cosinussatsen 6224 1
Cosinussatsen 6225 1
Cosinussatsen 6226 1
Cosinussatsen 6227 1
Cosinussatsen 6228 2
Cosinussatsen 6229 2
Cosinussatsen 6230 2
Cosinussatsen 6231 2
Cosinussatsen 6232 2
Cosinussatsen 6233 3
Cosinussatsen 6234 3
Cosinussatsen 6235 3
Cosinussatsen 6236 3
Att använda triangelsatserna
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Att använda triangelsatserna 6237 1
Att använda triangelsatserna 6238 1
Att använda triangelsatserna 6239 1
Att använda triangelsatserna 6240 1
Att använda triangelsatserna 6241 1
Att använda triangelsatserna 6242 1
Att använda triangelsatserna 6243 2
Att använda triangelsatserna 6244 2
Att använda triangelsatserna 6245 2
Att använda triangelsatserna 6246 2
Att använda triangelsatserna 6247 2
Att använda triangelsatserna 6248 2
Att använda triangelsatserna 6249 2
Att använda triangelsatserna 6250 2
Att använda triangelsatserna 6251 2
Att använda triangelsatserna 6252 2
Att använda triangelsatserna 6253 2
Att använda triangelsatserna 6254 3
Att använda triangelsatserna 6255 3
Mathleaks Kurser

Är din lärobok inte tillgänglig eller behöver du ytterligare läromedel? Triangelsatserna (Kurs 3) finns också i Mathleaks-kurser, prova det gratis här: mathleaks.se/utbildning.

Hjälp och Forum

dramaturg
besvarad 2015-08-16 20:00
Öhhhm hur räknade ni ut A1? Jag drog ett streck från mittpunkten ner så att A1 delades mitt itu men det gick inte
dramaturg
besvarad 2015-08-16 20:06
Det finns ju inte en 125 graders vinkel utöver 90 graders vinkeln som måste finnas för att kunna använda sin, cos tan osv
ML Ragnar
besvarad 2015-08-17 9:46
Kom ihåg avsnittet om enhetscirkeln. Där går man igenom hur man beräknar t.ex. sin(360), vilket innebär att vinkeln inte måste finnas i någon triangel alls för att ha ett sinusvärde. Lås dig därför inte vid tanken på rätvinkliga trianglar. De trigonometriska värdena är lämpligare att tänka på som egenskaper som vinklar har, och de egenskaperna gäller oavsett var man hittar vinkeln någonstans. Däremot stämmer det att man bara kan beräkna sin(v) som motstående sida delat på hypotenusa om vinkeln är i en rätvinklig triangel, men det innebär inte att det är det enda sättet att beräkna sinusvärden på. Det korta svaret på hur vi beräknar A1 är därför att vi sätter in våra värden i areasatsen. sin(125) vållar inga problem, för 125 är en vinkel och alla vinklar har sinusvärden (även vinkeln noll, negativa vinklar eller gigantiskt stora vinklar som 5 miljoner grader). Däremot tycker jag din metod verkar fungera fint också, det ska gå utmärkt att dela in figuren ytterligare i rätvinkliga trianglar. Varför du får fel vet jag inte, men det kanske går snett någonstans på vägen.
dramaturg
besvarad 2015-08-16 20:56
V kan inte vara 90 den kan max vara 89 och då ser den inte ut som ni har ritat. Man kan inte ta sinus av den enda 90 graders vinkeln och man kan inte ha två stycken 90 graders vinklar. Närmast 90 grader är därför 89 grader. Så sinus 89 = * 4,1 * 11,3
ML Tina
besvarad 2015-08-17 10:30
Hej! Areasatsen gäller oavsett hur triangeln ser ut - vi antar alltså inte att den är rätvinklig från början. Nu visade det sig att triangeln blir som störst om den mellanliggande vinkeln, v, är 90 grader. De andra vinklarna är mindre är 90 grader. Det finns nu en ny lösning uppe. Om det fortfarande är oklart är det bara att fråga igen!
Hvitare
besvarad 2016-05-20 13:43
Hur blir en vinkel 83??
ML Ragnar
besvarad 2016-05-21 13:53
Lodlinjen är alltid vinkelrät, dvs 90 grader, mot marken. Stolpen lutar 7 grader från lodlinjen, och då blir resten av vinkeln mot marken 90 - 7 = 83. Jag håller med om att vi inte varit helt tydliga med detta, en ny version av lösningen är på gång!
Hvitare
besvarad 2016-05-20 13:56
Kan man inte använda sig av Pythagoras i det första fallet eftersom att en rätt linje drogs vilket gör triangeln rätvinklig(^90)?
ML Ragnar
besvarad 2016-05-21 13:58
Pythagoras sats kan mycket riktigt användas om vinkeln A är rät, men hur vet du att den är det? Det räcker inte med ögonmått!
tati
besvarad 2017-02-14 17:54
när ni förkortar på a) varför delar ni inte alla termer med 2?
ML Tina
besvarad 2017-02-15 8:20
Därför att talen i täljaren multipliceras.Om vi tittar på ett enklare exempel: (2*4*4)/2. Om du delar alla faktorer med 2 får man 1*2*2=4. Men det är ju inte lika med 4. Vi måste beräkna täljaren först: 16/2=8. Om man delar alla faktorer med nämnaren blir det alltså för litet.
mathislove
besvarad 2017-04-05 17:15
vinkeln på triangeln är ju 33 grader och ni säger 30 grader?
ML Tina
besvarad 2017-04-06 6:23
Hej! I vår bok står det 30 grader. Det kan röra sig om upplagsskillnader mellan böckerna. Du får gärna ta en bild på uppgiften i din bok och maila till mig (tina@mathleaks.se) så kan vi uppdatera lösningen. Tack!
mathislove
besvarad 2017-04-11 15:52
förstår inte, t.ex på b) är det antingen 80 eller 100? varför blir det inte samma sak på c? antingen 47 eller 133?
ML Tina
besvarad 2017-04-12 6:39
Från figuren vet vi att 65 är en av vinklarna. Om v=133 hade varit en annan vinkel i triangeln, vad hade vinkelsumman blivit då? Den hade blivit minst 133+65=198. Men vinkelsumman i en triangel är ju alltid 180 grader. Därför kan v=133 inte vara en vinkel i triangeln.
mathislove
besvarad 2017-04-20 15:35
spelar de roll vilken vinkel man beräknar? ni tar vinkel A men jag tog vinkel B?
ML Tina
besvarad 2017-04-21 6:55
Nej, det spelar ingen roll vilken vinkel du tar. Då kommer även dina insättningar i areasatsen bli andra än de vi har, men du bör får samma area ändå.
mathislove
besvarad 2017-04-24 16:29
varför räknar ni basen? vi har ju redan basen
ML Tina
besvarad 2017-04-25 7:07
Vilken bas menar du? Menar du tältets basyta eller basen i triangeln som utgör basytan? Det vi räknar ut är först en av vinklarna i triangeln för att bestämma basytans area, B. Sedan använder vi den arean för att beräkna volymen.
mathislove
besvarad 2017-04-25 7:50
Jag mena tältets basyta
ML Tina
besvarad 2017-04-25 9:24
Ja, den basen är ju inte given, så den måste vi beräkna först, innan vi kan bestämma volymen.
mathislove
besvarad 2017-04-30 7:22
hej! förstår inte när man beräknar de ni gjorde på slutet? gör man de också om det är en vanlig triangel?
ML Ragnar
besvarad 2017-05-04 12:46
Menar du när vi beräknar den sista vinkeln? Ja, det kan man göra på alla trianglar och kommer från att summan av alla vinklar i en triangel alltid blir 180. Så om vinklarna är a, b och c kan vi bilda ekvationen a+b+c = 180 vilket ger c = 180 - a - b vilket var beräkningen vi gjorde.
miruls
besvarad 2017-11-19 18:38
Facit är fel på 2.2 A. Lösningen är rätt men i facit har ni skrivit minus i båda parenteserna fast ena ska vara minus och fen andra plus.
ML Tina
besvarad 2017-11-20 14:33
Du har helt rätt. Tryckfelsnisse hade varit i farten, men det ska vara åtgärdat nu. Tack för att du sa till!
samin
besvarad 2018-03-28 17:41
Vad hände med y sidan?
ML William
besvarad 2018-04-17 8:02
Hej! Vi ställer upp ett uttryck för sidan y i början, y = 28 - x. När vi räknat ut x1 = 4 och x2 = 24 kan vi räkna ut y. Vi får att y1 = 28 - 4 = 24 och y2 = 28 - 24 = 4. Det spelar ingen roll om vi väljer x1 och y1 eller x2 och y2, sidorna blir 4 och 24 i båda fallen. Var det ett svar på din fråga? /William
samin
besvarad 2018-04-05 9:52
Vid såna här frågor , måste man få exakt som facit? Jag fick 66000, eftersom ena arean fick jag till 388 och inte 387 som ni
ML William
besvarad 2018-04-10 11:52
Hej! Förmodligen har du räknat rätt men gjort någon avrundning annorlunda. Skillnaden mellan ditt svar och lösningen är väldigt liten. En lärare skulle förmodligen ge dig rätt på uppgiften. /William
Nathalie
besvarad 2018-04-12 17:02
Måste cos(A) vara vinkeln A i triangeln? Får man inte använda cosinussatsen för att hitta en vinkel om det inte är A som är den okända vinkeln?
ML William
besvarad 2018-04-17 10:42
Hej! I den här uppgiften vill vi beräkna längden på sidorna. Om vi vill använda cosinussatsen för att beräkna en sida behöver vi veta två sidor och en vinkel. Vi vet en vinkel men bara en sida. Därför kan vi inte använda cosinussatsen. /William
Elisha
besvarad 2019-08-20 12:35
2 upphöjd till tre blir 8? Borde bli 6?
ML William
besvarad 2019-08-20 13:16
Hej! Nej, det stämmer att 2^3 blir 8 eftersom 2^3 betyder 2*2*2=8. Hade det stått 2 gånger 3 hade det blivit 6. /William
send help
besvarad 2019-09-14 9:31
Det går väl lika bra att svara (x-6)^2 på C
ML William
besvarad 2019-09-19 9:09
Hej! Ja det stämmer bra :)
ewaluna
besvarad 2020-12-13 17:42
Hej, på fråga A blir det inte svaret x^6+x?
Har du en fråga eller behöver du hjälp med matten? Ladda ner Mathleaks app och ställ din fråga i forumet.