Uppgift 3236 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: B
Delkapitel: Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata
Sektion: Tillämpningar av derivata

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Se även Mathleaks Läromedel

Mathleaks erbjuder ett kostnadsfritt läromedel på webben gratis!

Mer uppgifter / övningar till Tillämpningar av derivata hittar du på Deriveringsregler för exponentialfunktioner

Hjälp och Forum

Berkan
skrev den 2016-12-05 19:47
hur går int e^x bort för o varför skriver man int på högerled?
ML Tina
svarade 2016-12-06 7:40
Menar du på c? Derivatan av e^x är e^x (det går man igenom på sidan 97) och därför är den kvar efter deriveringen. ln är den naturliga logaritmen och används ofta när man löser ekvationer med e som bas och variabeln i exponenten.
Berkan
svarade 2016-12-06 15:38
ni får ju de till x= int 1, och hur går de till att int e^x blir x?
ML Tina
svarade 2016-12-08 6:42
Du kan t.ex. använda logaritmlagen ln(a^b)=b*ln(a), vilket gerln(e^x) = ln(1) <==> x*ln(e) = ln(1).ln(e) är det tal man ska upphöja e till för att få e. Eftersom e^1=e är ln(e)=1 vilket ger ossx*1 = ln(1) <==> x = ln(1).ln(1) är det tal man ska sätta som exponent på e för att potensen ska bli 1. Eftersom alla tal (förutom 0) upphöjt 0 blir 1 är ln(1)=0. Detta betyder attx = ln(1) <==> x = 0.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.