Uppgift 3227 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: C
Delkapitel: Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata
Sektion: Derivatan av e^kx och a^x

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Se även Mathleaks Läromedel

Mathleaks erbjuder ett kostnadsfritt läromedel på webben gratis!

Mer uppgifter / övningar till Derivatan av e^kx och a^x hittar du på Deriveringsregler för exponentialfunktioner

Hjälp och Forum

godis
skrev den 2016-11-05 11:56
Hej, varför sätter man in roten ur 2 i ursprungsformen för att få fram y värdet?
ML Ragnar
svarade 2016-11-05 12:18
Tangenten är ju en linje, och det går inte att bestämma en linje utan att känna till minst en punkt som den går igenom. Tangeringspunkten är förstås en punkt som linjen går igenom, men vi vet bara dess x-koordinat: x = rot(2). Ursprungsfunktionen är den som beräknar kurvans y-värden, så genom att sätta in x-värdet där får vi ut tangeringspunktens y-koordinat. Då vet vi sen exakt var tangeringspunkten ligger och kan använda den för att bestämma tangentens ekvation.Jag passade på att städa upp lösningen lite, hoppas den är lättare att följa nu.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.