Uppgift 3213 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: B
Delkapitel: Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata
Sektion: Derivatan av e^x

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Se även Mathleaks Läromedel

Mathleaks erbjuder ett kostnadsfritt läromedel på webben gratis!

Mer uppgifter / övningar till Derivatan av e^x hittar du på Deriveringsregler för exponentialfunktioner

Hjälp och Forum

Afifa
skrev den 2015-11-08 19:39
varför blir x=ln(1) 👉 x=0?
ML Tina
svarade 2015-11-09 7:50
Hej!ln(1) är den exponent man ska sätta på talet e för att potensens värde ska bli 1. Eftersom e^0 är lika med 1 så är ln(1)=0.Jag noterade även att det stod fel i vår uträkning så det är korrigerat nu.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.