Uppgift 3212 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: B
Delkapitel: Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata
Sektion: Derivatan av e^x

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Se även Mathleaks Läromedel

Mathleaks erbjuder ett kostnadsfritt läromedel på webben gratis!

Mer uppgifter / övningar till Derivatan av e^x hittar du på Deriveringsregler för exponentialfunktioner

Hjälp och Forum

dramaturg
skrev den 2015-06-22 20:04
Jag tänkte att tangentens ekvation måste vara y=x så jag gjorde ett ekvationssystem. X = e^x och de blir aldrig lika mycket därför är svaret nej
ML Tina
svarade 2015-06-23 8:12
Hej!Tangenten till y=e^x är ju olika beroende på i vilken punkt du tittar. Linjen y=x har lutningen 1, men en linje som är parallell med x-axeln har lutningen 0 så det vi vill undersöka är om derivatan y'=e^x någon gång är lika med 0. Det betyder att ekvationen vi ska lösa är e^x=0.Men det finns inget x som löser den ekvationen så tangenten till y=e^x är aldrig parallell med x-axeln.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.