Uppgift 3202 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: A
Delkapitel: Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata
Sektion: Derivatan av e^x

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Se även Mathleaks Läromedel

Mathleaks erbjuder ett kostnadsfritt läromedel på webben gratis!

Mer uppgifter / övningar till Derivatan av e^x hittar du på Deriveringsregler för exponentialfunktioner

Hjälp och Forum

Berkan
skrev den 2016-11-24 15:54
på c) varför deriverar ni e^x/4 till 1/4xe^x? ni skriver ju som svar e^x/4-1/x^2, no sense om ni deriverar de från första början och inte skriver de som ett svar
ML Ragnar
svarade 2016-11-25 17:06
Jag hänger inte med på hur du menar. Derivatan av (e^x)/4 är (e^x)/4, på samma sätt som att derivatan av 4e^x är 4e^x vilket vi såg i a). Det spelar alltså ingen roll om man multiplicerar eller dividerar med 4, fyran följer liksom bara med ändå.Är det omskrivningen av (e^x)/4 till (1/4)e^x som förvirrar? Den gör vi egentligen bara för att visa att samma deriveringsregel som i a) kan användas, där man har ett tal gånger e^x och ska derivera. Att dela med 4 är ju samma sak som att multiplicera med en fjärdedel, och därför kan vi använda deriveringsregeln som använder multiplikation istället för att införa en ny regel specifikt för division.
Berkan
svarade 2016-11-26 23:56
ja, det var omskrivningen som förvirrade!
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.