Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata

Start
»
Origo
»
Origo 3c
»
Deriveringsregler
» Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata
Uppgifter
Sektioner
  • Derivatan av e^x
  • Derivatan av e^kx och a^x
  • Tillämpningar av derivata
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning