Deriveringsregler för potens och polynomfunktioner

Start
»
Origo
»
Origo 3c
»
Deriveringsregler
» Deriveringsregler för potens och polynomfunktioner
Uppgifter
Sektioner
  • Derivatan av enkla potensfunktioner
  • Derivatan av polynomfunktioner
  • Mer om derivatan av potensfunktioner
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Deriveringsregler för potens och polynomfunktioner i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning